ΕΣΥ ΣΕ ΠΟΙΑ ΛΙΣΤΑ ΘΑ ΜΠΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ;


Διάλεξε ανάμεσα στα αγαπημένα σου naughty or nice, ανακάλυψε που ανήκεις και κέρδισε το look των γιορτών από την INGLOT!


 

ΚΕΡΔΙΣΕ
ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ
20 ΣΕΤ INGLOT


που περιλαμβάνουν gel eyeliner, mascara και lipstick για να φτιάξεις το look των γιορτών!


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Όροι Διαγωνισμού «Naughty or Nice»

Διοργανωτές διαγωνισμού

Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Cambo Industries IKE», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ιάκχου 8) (εφεξής καλούμενη ως «Cambo Industries») έχει αναλάβει να διοργανώσει με εντολή στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία “ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ BWC AE” που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Χαϊμαντά αριθ 18), (εφεξής καλούμενη ως «η εταιρεία») τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Naughty or Nice!» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), που θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο:

«www.inglotnaughtyornice.comr»

(εφεξής καλούμενος ως «ο Δικτυακός Τόπος»).

Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, με άλλα ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η εταιρεία και η Cambo Industries δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

Οι ως άνω διοργανώτριες εταιρείες πρωτίστως θα προσπαθούν να καθιστούν και να διατηρούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και θα παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

Διάρκεια διαγωνισμού

Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού «Naughty or Nice!» καθορίζεται ως εξής: αρχίζει από την 13.12.2017 και ώρα 18.00 και λήγει 27.12.2017 και ώρα 23.59 (εφεξής η «Διάρκεια»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν θα είναι πλέον δυνατές και εάν τυχόν γίνουν θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της εταιρείας και της Cambo Industries, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε οιαδήποτε αποζημίωση.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό «Naughty or Nice!» έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος άνω των 18 ετών που θα επισκεφθούν το Δικτυακό Τόπο και λάβουν μέρος στο παιχνίδι που εμφανίζεται εκεί, σύμφωνα με όσα περιγράφονται λεπτομερέστερα στις παρακάτω παραγράφους. Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της εταιρείας και της Cambo Industries, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω. Για την συμμετοχή ανηλίκου στον Διαγωνισμό και την παραλαβή τυχόν Δώρου απαιτείται η συναίνεση του ασκούντος την γονική μέριμνα. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει αφού επισκεφθούν τον Δικτυακό Τόπο να συμφωνήσουν στην αίτηση αδειοδότησης του Facebook για την παροχή προσωπικών πληροφοριών και έπειτα να ακολουθήσουν τη διαδικασία, όπως περιγράφεται στις παρακάτω παραγράφους

Κανόνες – Κληρώσεις

Οι χρήστες που επίσκεπτονται τον Δικτυακό Τόπο θα πρέπει να περάσουν από μία σειρά φωτογραφιών και να επιλέξουν ποιες τους αντιπροσωπεύουν περισσότερο, είτε πατώντας τη σχετική σήμανση στο κάτω μέρος του διαγωνισμού, είτε κάνοντας swipe αριστερά ή δεξιά στη φορητή συσκευή τους, είτε μετακινώντας τη φωτογραφία με το ποντίκι του υπολογιστή τους προς στα αριστερά ή τα δεξιά, ανάλογα με την προτίμησή τους. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι χρήστες μπαίνουν στην κλήρωση για να κερδίσουν δώρα INGLOT. Όλοι οι χρήστες που ολοκληρώνουν την διαδικασία, θα κερδίσουν αυτόματα και έναν μοναδικό κωδικό έκπτωσης 10% για την επόμενη αγορά τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα των INGLOT ( https://inglot.gr/).

Ο κωδικός ισχύει για μία μόνο αγορά και αφορά μόνο αγορές στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα, με ισχύ μέχρι τις 10.01.2018.

Δώρα διαγωνισμού

Θα πραγματοποιηθούν 2 κληρώσεις κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι οποίες και θα κληρώσουν από 20 τυχερούς νικητές που θα κερδίσουν προϊόντα INGLOT.

Οι νικητές θα λάβουν κωδικούς οι οποίοι είναι αξιακοί οπότε οι χρήστες δεν δεσμεύονται στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος που κέρδισαν, αλλά μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε αγορά προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα των Inglot καθώς η εξαργύρωσή των συγκεκριμένων κωδικών αφαιρεί από την αγορά του χρήστη την αξία που έχει αποδοθεί στον κωδικό. Κατά την ολοκλήρωση της αγοράς τους, οι χρήστες μπορούν να εξαργυρώσουν τον μοναδικό κωδικό που κέρδισαν, αφαιρώντας τον από το συνολικό κόστος της αγοράς τους.

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό που κέρδισαν, μόνο μία φορά. Μετά την εξαργύρωσή του, οι χρήστες δεν έχουν πλέον οποιαδήποτε αξιακή διεκδίκηση από την εταιρεία. Η αξία των κωδικών δεν είναι μεταβιβάσιμη, ενώ οι χρήστες δεν μπορούν να διεκδικήσουν οποιαδήποτε άλλη αξιοποίησή τους πέρα από τη χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα των Inglot. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να εξαργυρώσουν τους κωδικούς τους έως και τις 10/01/2018.

Λόγω της εορταστικής περιόδου και παρά την προσπάθεια που καταβάλλεται, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει καθυστέρηση στην αποστολή των παραγγελιών, ή έλλειψη σε στοκ για συγκεκριμένους κωδικούς του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τη σελίδα των Inglot στο Facebook για τυχόν απορίες, στα www.inglot.gr και https://www.facebook.com/InglotGreece

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων στο διαγωνισμό

Ο κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

Παραλαβή δώρων

Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Επίσης, οι εταιρεία και Cambo Industries δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική έναντι οποιουδήποτε νικητή ή τρίτου, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Αποκλεισμός νικητή

7. Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση.

(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.

(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.

Περιορισμός συμβατικής ευθύνης

Η Εταιρεία και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Λήξη διαγωνισμού

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και το πέρας της διαδικασίας διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας και της Cambo Industries παύει να υφίσταται. Η εταιρεία και η Cambo Industries δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας) πρόκειται να συλλεχθούν από την Εταιρεία, να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στα πλαίσια και με τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήπoτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ, αποστολής ενημερωτικού email σχετικά με τα brand Accessorize, Monsoon, Monsoon Children και Inglot. Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου.

Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστεό δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρείας. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ανανέωσε τη σελίδα και προσπάθησε πάλι!ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ!

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ